IKNL ontwikkelt animatiefilmpjes over palliatieve zorg

In opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) ontwikkelde IKNL in samenwerking met verschillende zorgprofessionals vier korte animatiefilmpjes.

De animaties hebben als onderwerp het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’, ‘Markering van de palliatieve fase’, ‘Delier in de palliatieve fase’ en ‘Zingeving in de palliatieve fase’.  Ze zijn een vervolg op het filmpje ‘Wat is palliatieve zorg?’, dat in mei 2018 is gepubliceerd.

Deskundigheidsbevordering

De animaties zijn in te zetten tijdens scholingen, bijeenkomsten en andere activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering en bewustwording.  Ze zijn gepubliceerd op YouTube. De YouTube-pagina van elke animatie bevat een inleiding op het filmpje, de uitgeschreven voice-overtekst en een verwijzingen naar relevante bronnen.

Reacties