Insturen van bijdragen

Nieuwsberichten, artikelen en blogs zijn van harte welkom. U kunt die sturen naar maaike.zweers@bsl.nl. We kunnen niet beloven dat we alles plaatsen, maar wel dat we overal serieus naar kijken.

 

Tips voor artikelen

 • Hou uw verhaal beknopt. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig.
 • Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen.
 • Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’
 • Vermijd management- en beleidsjargon.
 • Gebruik géén eigen pagina-opmaak.
 • Voeg zo veel mogelijk relevante links toe.

Tips voor blogs

 • De lengte van een blog is variabel. Richtlijn qua lengte: 500 tot 600 woorden.
 • Onderbouw uw stellingname met stevige argumenten.
 • Verzin eerst een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn.
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes.
 • Een blog is géén reclameverhaal.

Nota Bene

 • Bied uw artikel alleen bij Qruxx aan. We zijn niet geïnteresseerd in bijdragen die al elders zijn verschenen.
 • De redactie kan koppen, tussen-koppen en het intro veranderen.
 • De redactie kan ervoor kiezen een tekst in te korten.
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie.
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen
 • Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet teruggetrokken worden door de auteur.