Home KiZ special De juiste zorg op de juiste plek (2020)

KiZ special De Juiste Zorg op de Juiste Plek (2020)

De juiste zorg op de juiste plek moet ervoor zorgen dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Door iedere patiënt op de meest optimale plek te behandelen is de verwachting dat de zorgkosten verlagen, de kwaliteit verbetert en de zorg patiëntgerichter wordt.

De juiste kennis op de juiste plek: negen aanbevelingen

Het Kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) komt jaarlijks met een kennisagenda. In de eerste versie, die in mei verscheen, staan negen aanbevelingen. Deze zijn zo gekozen dat ze relatief snel tot resultaat kunnen leiden.

‘Anderhalvelijnszorg kan zorgkosten op individueel niveau verlagen’

Tessa Quanjel onderzocht de impact van anderhalvelijnszorg bij Mijnzorg. Een deel van de cardiologiepatiënten bleek baat te hebben bij anderhalvelijnszorg. Dat leidde op individueel niveau tot minder zorgkosten.

Verplaatsen van zorg: de praktijk

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is onmisbaar om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en inmiddels algemeen bekend gedachtegoed. Toch lijkt het in de praktijk vaak lastig om substitutietrajecten te starten en succesvolle pilots op te schalen. Petra Suurmond over wat wel en niet werkt.

Kan thuismonitoring zorgkosten verminderen?

Thuismonitoring maakt het mogelijk om achteruitgang van ziekte vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Maar vermindert het ook het aantal ziekenhuisbezoeken en leidt het tot meer gezondheid? En is het wel kosteneffectief?

De sprong naar juiste specialistische zorg op de juiste plek

Ziekenhuizen hebben afgesproken om de zorg anders en beter te organiseren in de vorm van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Om deze ambitie te ondersteunen en te versnellen, is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gestart met het programma JuMP: Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt.

‘Gebruik op tijd de keuzehulp Behandelgrenzen’

De Keuzehulp Behandelgrenzen informeert patiënten over de behandelopties bij covid-19. Ze kunnen zo een weloverwogen keuze maken. Masterstudent Maarten Groot onderzocht de ervaringen met de keuzehulp. Zijn aanbeveling: wacht niet tot het ziekenhuis, maar laat kwetsbare ouderen het gesprek al met de huisarts voeren voor ze ziek worden.
Financiering

Op weg naar de zorgverzekeraar als ketenregisseur

Het huidige zorgbeleid en de geldende wetgeving belemmeren zorgverzekeraars om bij het inkopen te sturen op innovatie en goed georganiseerde, geïntegreerde zorg. Ze zijn nu nog vooral boekhouder en budgetbewaker.