Home KiZ special De zorgprofessional van de toekomst (2019)

KiZ special De zorgprofessional van de toekomst (2019)

In dit themanummer doen we een poging om de moeilijk voorspelbare toekomst tóch te voorspellen. De redactie van KiZ vroeg zich af wat de rol van de professional is in de zorg van de toekomst.

Organisatie

De ziekenhuisarts: eerste praktijkervaringen

In dit artikel vragen we aandacht voor de eerste praktijkervaringen met een nieuw medisch beroep, de ziekenhuisarts. De grote meerderheid van de betrokkenen op de werkvloer ervaart vooral positieve kwaliteitseffecten.
Ict

Systeemdenken en slimme technologie maken ons meer mens

De zorgverlener van de toekomst is ambitieus en wil blijven verbeteren. Daarom zal hij zijn teamleden en de patiënt aanmoedigen om feedback te blijven geven. Hij kijkt kritisch hoe zijn manier van doen de uitkomst van een proces positief kan beïnvloeden en is bereid om zaken te veranderen die het proces negatief beïnvloeden.
Ict

De verpleegkundige als schakel in de zorg tussen mens en technologie

Ook in Nederland groeit het aantal Chief Nursing Information Officers. Ze hebben een spilfunctie op strategisch, tactisch en operationeel niveau, om ICT in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige praktijk. Twee CNIO’s aan het woord.
Geïntegreerde zorg

Bart Berden: ‘Krapte kan kracht zijn’

Bart Berden, bestuurder van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, ziet de komende jaren veel veranderingen in de organisatie van de zorg. Daaraan kan krapte een bijdrage leveren. De patiënt en de professional zullen een hele andere rol krijgen, maar wel een mooie.
Geïntegreerde zorg

De projectmanager van de toekomst

Denken vanuit vijf ziekenhuizen en 500 huisartsen wordt in Noord-Nederland denken als één zorgverlener voor hartpatiënten. Om de zorg betaalbaar te houden, zullen er de komende tien jaar steeds meer samenwerkingsverbanden komen. Dit vraagt brutale projectmanagers die sturen en richting geven.

De arts van de toekomst is de student van vandaag

In plaats van een toekomstbeeld te schetsen, wil De Geneeskundestudent de aandacht verplaatsen naar de huidige opleiding. Dé manier om zorg van de toekomst te veranderen, is door nu geneeskundestudenten de juiste competenties en kennis mee te geven.

Blik in de glazen zorgbol

‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat’, zei de beroemde natuurkundige Niels Bohr ooit. Toch is het iets waar we ons als mensen graag mee bezig houden. Ook in de zorg.

Hester Vermeulen: CAPPUCCINO helpt bij patiëntparticipatie

Het perspectief van de patiënt komt steeds centraler te staan. Toch bestaat er geen uniforme stuurindicator waarmee een raad van bestuur een betrouwbare indruk kan krijgen van de mate waarin en manier waarop er sprake is van patiënt- en familieparticipatie binnen het eigen ziekenhuis of afdelingen daarvan.