Home Kwaliteit in Zorg

Kwaliteit in Zorg: alle specials verzameld

Kwaliteit in Zorg (KiZ) is al tientallen jaren hét tijdschrift voor wie zich bezighoudt met kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in zorginstellingen. De artikelen verschijnen sinds 2018 exclusief op Qruxx. Bekijk hieronder het complete overzicht van de specials. 

 

Samenwerken aan de Transitie in Zorg en Welzijn (2023)

“We dreigen vast te lopen”; dat is de boodschap waar bijna alle auteurs en geïnterviewden mee starten. In dit themanummer gaan we in op de noodzakelijke transitie van de zorg en delen de auteurs hun inzichten en ervaringen.

Lees de special over Samenwerken aan de Transitie in Zorg en Welzijn

Samen beslissen (2023)

Samen beslissen vormt een belangrijke basis voor de transformatie die de zorg moet ondergaan. Het is een blijvertje in de zorg en is dus ook voor de redactie van Kwaliteit in Zorg een terugkerend thema met deze nieuwe special: waar staan we met samen beslissen en wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de huidige samenleving?

Lees de special over Samen beslissen

Safety-II (2022)

Safety-II is een nieuw perspectief op leren van de complexe praktijk van patiëntveiligheid. Deze benadering gaat niet over het zeker waardevolle oorzakenonderzoek na incidenten zoals in Safety-I, maar over leren door reflectie, bijvoorbeeld in dialoogsessies, en aanpassingsvermogen vanuit een positieve insteek.

Lees de special over Safety-II

Arbeidsmarkt (2022)

“Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast.” Deze harde constatering doet Jacqueline Stuurstraat, directeur van de Rotterdamse Zorg, in een interview in de special over creatieve oplossingen voor het arbeidsmarkttekort. Alle auteurs die een bijdrage aan deze special hebben geleverd zijn het daar mee eens.

Lees de special over de arbeidsmarkt

Waardegedreven zorg (2022)

Tijd voor de patiënt geeft ruimte voor verbetering, maar wie deelt de lakens uit?

Lees de special over waardegedreven zorg

Veerkrachtige zorgprofessionals (2021)

Het toenemende tekort aan zorgpersoneel en de extreem zware omstandigheden van de coronacrisis zorgen voor uitputting, stress, slaapproblemen en burn-out bij zorgprofessionals. Het water staat ze aan de lippen. Een hoog ziekteverzuim is het gevolg en dit vraagstuk ligt op de tafels van menig managementteams en bestuurders.

Lees de special over veerkrachtige zorgprofessionals

Werken in netwerken (2021)

Werken in netwerken… het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend: samenwerken rondom patiëntengroepen, samenwerken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, samen uitwisselen en leren…wie is er anno nu níet verbonden aan een netwerk of deelnemer aan een samenwerkingsverband?

Lees de special over werken in netwerken

Implementatie (2021)

Effectieve interventies vinden vaak niet vanzelf hun weg naar de zorgpraktijk. We weten inmiddels dat actieve implementatie met kennis van zaken nodig is om praktijkverbetering tot stand te brengen of te versnellen. Implementatie zelf is een vakgebied geworden met een groeiende kennisbasis. En met steeds meer in implementatie gespecialiseerde professionals.

Lees de special over implementatie

De waarde van zorg op afstand na de coronacrisis (2021)

De afgelopen jaren zijn vele digitale zorgvormen getest. Zorg op maat kan dichtbij de patiënt, ondanks de fysieke afstand, zo is gebleken. De coronapandemie heeft alle ontwikkelingen op dit gebied noodgedwongen versneld. Na de pandemie zullen mooie combinaties ontstaan van face-to-face zorg met digitale oplossingen.

Lees de special over zorg op afstand na de coronacrisis

Verder komen met waardegedreven zorg (2020)

Vrijwel elk ziekenhuis heeft waardegedreven zorg initiatieven lopen. In deze special van KiZ belichten we in vele praktijkcases hoe we verder zijn gekomen. In die drie jaar heeft het gedachtegoed zich namelijk enorm verspreid. Echter, we signaleren ook aspecten van waardegedreven zorg die nog te weinig aandacht krijgen.

Lees de special over verder komen met waardegedreven zorg

De juiste zorg op de juiste plek (2020)

De juiste zorg op de juiste plek moet ervoor zorgen dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Door iedere patiënt op de meest optimale plek te behandelen is de verwachting dat de zorgkosten verlagen, de kwaliteit verbetert en de zorg patiëntgerichter wordt.

Lees de special over de juiste zorg op de juiste plek

Zorg in tijden van corona (2020)

Nu de coronacrisis in een rustiger vaarwater komt, is het tijd voor een eerste balans. Welke veranderingen zullen blijven en wat gaat er terug naar het oude? De redacteuren van Kwaliteit in Zorg kijken terug en vooruit.

Lees de special over de coronacrisis

Safety-II (2020)

De zorg is veilig als er zo weinig mogelijk fouten worden gemaakt. En als er een fout optreedt, moeten we maatregelen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Deze aanpak heeft de afgelopen decennia patiëntveiligheid op de kaart gezet en sterk verbeterd. Maar de toekomst ligt niet bij kijken naar wat er fout gaat, maar juist naar wat er goed gaat. De stand van zaken rond Safety-II.

Lees de special Safety-II

Effectief implementeren van e-health (2019)

Langzaam ontstaan de contouren van een digitaal zorglandschap. In deze special over implementatie en opschaling van e-health blijkt dat duidelijk. Het ondoordringbare woud wordt langzaam transparanter. En e-health initiatieven zijn steeds meer gericht op degenen die ze gebruiken.

Lees de special over effectief implementeren van e-health

De balans tussen verantwoorden en verbeteren (2019)

Het is tijd voor een nieuwe balans tussen verantwoorden en verbeteren. Deze special van KiZ geeft een voorzet.

Lees de special over de balans tussen verantwoorden en verbeteren

Patiëntperspectief (2019)

Anno 2019 bestaan er veel manieren om vanuit het perspectief van de patiënt te werken aan kwaliteitsverbetering en zorgverlening. De redactie van KiZ zet ze op een rij.

Lees de special over patiëntperspectief

De zorgprofessional van de toekomst (2019)

In dit themanummer doen we een poging om de moeilijk voorspelbare toekomst tóch te voorspellen. De redactie van KiZ vroeg zich af wat de rol van de professional is in de zorg van de toekomst.

Lees de special over de zorgprofessional van de toekomst

Stoppen met overbodige zorg (2018)

Het stoppen met zorg die volgens de wetenschappelijke inzichten niet-effectief is, is niet simpel. Is de-implementatie het tegenovergestelde van implementatie? Of juist hetzelfde? Implementeren is al een hele uitdaging; is ergens mee ophouden nog ingewikkelder?

Lees de special over stoppen met overbodige zorg

Sturen op kwaliteit (2018)

Natuurlijk moet zorg waardegedreven en patiëntgericht zijn. Maar hoe zorgt u voor de implementatie hiervan in uw organisatie? Het jaarlijkse KiZ-congres heeft dit keer dus als thema ‘Sturen op kwaliteit’.

Lees de special over sturen op kwaliteit

Kwaliteit in ketenzorg (2018)

Hoe staat het op dit moment met de kwaliteit van de ketenzorg in Nederland? In deze special van Kwaliteit in Zorg mooie voorbeelden uit de hele zorg. Daarnaast aandacht voor veilige gegevensoverdracht en voor prangende vraagstukken in de verpleeghuiszorg.

Lees de special over de kwaliteit in ketenzorg

Implementatie (2018)

Veranderingen gaan nooit vanzelf en vergen grote toewijding, inzet en kennis over wat helpt om veranderingen tot stand te brengen. Vanuit het vakgebied Implementatie zijn die kennis en hulp te vinden.

Lees de special over implementatie

Waardegedreven zorg (2018)

Het enthousiasme voor value based healthcare is ongekend groot bij zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en politici. Het doel is om gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren en om een omslag te realiseren van betalen voor volume naar betalen voor waarde.

Lees de special over waardegedreven zorg