Meten van uitkomsten en kosten

mijnPerined maakt ‘spelen’ met spiegelinformatie gemakkelijker

Perined heeft een nieuwe tool gepubliceerd voor zorgverleners in de geboortezorg. In mijnPerined staan indicatoren en overige spiegelinformatie. Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen, kunnen inloggen om hun eigen gegevens en die van het VSV in te zien en te vergelijken met het landelijke gemiddelde.

In de tool zijn landelijke indicatoren uit de set Integrale Geboortezorg 2020 verzameld. Zorgverleners  kunnen zich vergelijken met andere VSV’s en ze kunnen ‘spelen’ met de cijfers. Ze kunnen bijvoorbeeld een geboortegewicht afzetten tegen het geslacht van een baby.

De gegevens worden al sinds de tachtiger jaren verzameld door Perined. Project- en datamanager Sanne Koole: “We leveren al heel lang spiegelinformatie. Eerst brachten we die in een boekje uit, toen op een cd-rom en daarna via een andere tool. De nieuwe tool is echt een stap vooruit, we zijn er dan ook trots op.”

Laagdrempelig

De grootste winst van de nieuwe tool mijnPerined is volgens Koole dat het systeem intuïtiever is en dat zorgverleners laagdrempelig toegang hebben tot hun cijfers. Ze kunnen bovendien binnenkort zelf gebruikers binnen hun zorgorganisatie toegang geven en weer ontnemen. Koole: “Dat kan handig zijn als er bijvoorbeeld een stagiaire met de gegevens aan de slag gaat.”

Geen patiëntgerapporteerde gegevens

Op dit moment zitten er nog geen patiëntgerapporteerde gegevens in mijnPerined. “Dat zouden we graag willen. Er is wel een landelijke vragenlijst, maar die is nog niet breed genoeg geïmplementeerd. Als er landelijk gegevens verzameld worden, willen we die cijfers heel graag aan de tool toevoegen.”

Reacties