Validering / kennisdeling

Nieuw programma biedt houvast voor palliatieve zorg bij mensen met verstandelijke beperking

Bij mensen met een verstandelijke beperking blijkt Advanced Care Planning in de palliatieve zorg nog maar weinig te worden toegepast. Een nieuw ACP-programma voor deze doelgroep maakt het voor zorgverleners gemakkelijker om ACP toe te passen.

Dit blijkt uit het proefschrift van Nivel-onderzoeker Hille Voss. Zij promoveerde hierop op 22 januari aan de Vrije Universiteit.

Zorg op maat, goed teamwerk en voldoende tijd nemen en geven zijn belangrijk  voor ACP bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit blijkt uit diepte-interviews met zorgverleners, naasten en cliënten. Ook is het essentieel dat zorgverleners goed nagaan hoe de persoon met een verstandelijke beperking te betrekken is bij ACP.

Programma

Samen met artsen, zorgverleners, naasten en cliënten met een verstandelijke beperking ontwikkelde het Nivel, een ACP-programma voor zorgverleners die werken met deze doelgroep. Dit gebeurde in samenwerking met zorgorganisatie Koraal,

Signaleren zorgbehoeften

Het programma is gericht op het verbeteren van belangrijke competenties voor ACP. Denk hierbij aan het signaleren van zorgbehoeften en communiceren en rapporteren over de wensen van de cliënt. Het programma bestaat uit een informatiepakket en twee trainingsbijeenkomsten. Daarnaast is er een vervolggesprek over het toepassen van ACP.

Testfase

De testfase van het nieuwe programma vond plaats in zes zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de evaluatie bleek dat de ACP-competenties van deelnemende zorgverleners waren verbeterd. Ze bleken deze competenties vaker en beter in te zetten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Reacties