NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

Kennispartner

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg is de kwaliteitsgemeenschap van de umc’s, gericht op kennisontwikkeling en innovatie, gedreven door een professionele ambitie om excellente zorg te verlenen.

Het NFU-consortium bouwt daarbij voort op de al beschikbare academische kennis en verbindt professionals, onderzoekers en beleidsmakers uit de umc’s en andere (kennis-)instituten in inhoudelijke initiatieven. Het faciliteert het delen van kennis binnen het zorgveld door invitationals en symposia.

Contact details

www.nfukwaliteit.nl