The VBHC Coalition

Founding Partner

The VBHC Coalition bestaat uit vier partijen: het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Amgen, Vintura en Performation.

 

De coalition wil een belangrijke bijdrage leveren aan het op langere termijn betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig maken van de zorg in Nederland.

Permanent proces

Het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid ziet The VBHC Coalition als een permanent proces. Door meer samen te werken en kennis te delen kunnen valkuilen worden voorkomen. Relevante en wetenschappelijk juiste informatie is daarom enorm van belang.

Voorhoedespelers

“We zien onszelf als voorhoedespelers en we willen ook dat dit platform voorop loopt”, zegt Han van Wijk, directeur Financiën en Verkoop van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ), een van de vier oprichters van de coalitie. “

 

 

 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft bij de oprichting een visie ontwikkeld waaraan we blijven werken. Thema van deze visie is kort samengevat in de zin: Zorg met hoofd, hart en ziel. Amgen is een internationaal biotechnologisch bedrijf dat een actieve bijdrage levert aan betere zorg. Sinds 1980 ontwikkelen wetenschappers van Amgen innovatieve behandelingen voor patiënten met ernstige ziekten.
 

 

 

 

Een bestuurder wil geen data, maar informatie die leidt tot kennis. Wanneer kennis wijsheid wordt, is de managementinformatiestroom rond en bent u in de positie om goed geïnformeerd besluiten te nemen. Performation is op dit gebied al twintig jaar een partner voor de zorgsector. We brengen bij Vintura onze kennis en die van onze klanten bij elkaar. Dit zorgt voor nieuwe inzichten. Zo ontstaan oplossingen die hout snijden en betekenisvol zijn voor al onze klanten. We hebben aandacht voor de mensen op wie de verandering impact heeft.

 

Contact details

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht
Tel: +31 78 65 41 111


Amgen B.V. Sales & Marketing Nederland
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Tel: +31 76 57 32 500


Performation
Sweelincklaan 1
3723 JA Bilthoven
Tel: +31 30 23 33 872
E: info@performation.com


Vintura Netherlands 
Julianalaan 8
3743 JG Baarn
Tel: +31 35 54 33 540
www.vintura.com/nl