The VBHC Coalition

Founding Partner

The VBHC Coalition bestaat uit drie partijen: Amgen, Vintura en Performation. De coalition wil een belangrijke bijdrage leveren aan het op langere termijn betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig maken van de zorg in Nederland.

Permanent proces

Het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid ziet The VBHC Coalition als een permanent proces. Door meer samen te werken en kennis te delen kunnen valkuilen worden voorkomen. Relevante en wetenschappelijk juiste informatie is daarom enorm van belang.

 

 

Vintura is een toonaangevend consultancy bureau voor de zorgsector en life sciences.  We ondersteunen ziekenhuizen, farmaceuten en organisaties in medical devices. Samen met onze klanten willen we duurzame impact in de zorg realiseren. Met onze internationale ervaring ondersteunen we klanten in en buiten Europa, middels een team van ruim 25 ervaren consultants. In onze projecten dragen we bij aan het realiseren van betere en betaalbare zorg voor iedere patiënt; zowel vanuit de zorg als life sciences. In onze Value-Based Healthcare projecten brengen we beide sectoren daadwerkelijk samen, met als doel om de patiëntuitkomsten te verbeteren en daarmee de kosten te verlagen. Dit zie je terug in onze missie: ‘creating meaningful impact in healthcare together’. Amgen is een internationaal biotechnologisch bedrijf dat een actieve bijdrage levert aan betere zorg. Sinds 1980 ontwikkelen wetenschappers van Amgen innovatieve behandelingen voor patiënten met ernstige ziekten.
 

 

 

 

Een bestuurder wil geen data, maar informatie die leidt tot kennis. Wanneer kennis wijsheid wordt, is de managementinformatiestroom rond en bent u in de positie om goed geïnformeerd besluiten te nemen. Performation is op dit gebied al twintig jaar een partner voor de zorgsector.

 

Contact details

 

Amgen B.V. Sales & Marketing Nederland
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Tel: +31 76 57 32 500


Performation
Sweelincklaan 1
3723 JA Bilthoven
Tel: +31 30 23 33 872
E: info@performation.com


Vintura Netherlands 
Julianalaan 8
3743 JG Baarn
Tel: +31 35 54 33 540
www.vintura.com/nl