Vilans

Kennispartner

Vilans is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen zorgen dat zorg beter werkt, daar werken we elke dag vol passie aan.

 

Meer dan ooit ligt de nadruk op zorg vanuit de cliënt. De persoonlijke woonsituatie, familie, vrienden, wensen en gewoonten zijn het uitgangspunt. Zorg organiseren rondom de cliënt, dat vraagt om samenwerken. Met andere zorgorganisaties, partners op het gebied van wonen en welzijn, mantelzorgers en natuurlijk de cliënt zelf. Technologie is daarbij een bron van oplossingen voor efficiëntie en communicatie. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zijn hierdoor continu in beweging. Telkens zijn zij bezig met vernieuwingen en verbeteringen met als doel: menselijke, doeltreffende en betaalbare zorg. Wij helpen hierbij.
Onderzoek doen, kennis ontwikkelen en delen, adviseren en helpen bij het implementeren. Met die taken faciliteren we honderden organisaties en professionals in de langdurende zorg. Bij alles wat we doen zijn cliënten het uitgangspunt: alle projecten moeten iets toevoegen aan hun leven en welbevinden. We bieden enerzijds advies en begeleiding op maat aan zorgorganisaties. Anderzijds is veel van de ontwikkelde kennis voor iedereen beschikbaar.
Op onze kenniswebsites en die van onze partners staan praktische handleidingen, toolboxen, signaleringslijsten of zorgstandaarden. Tot slot is netwerken onderhouden en verbindingen leggen een belangrijk onderdeel van ons werk. Want alleen samen kunnen we het: zorgen dat zorg beter werkt.

Contact details

Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
030 – 7892300
info@vilans.nl