Organisatie

Polikliniek kijkt mee met arts en patiënt

Het Erasmus MC heeft een aparte polikliniek voor patiënten die twijfelen welke behandeling het beste past bij hun wensen en behoeften en daar met hun arts niet uit komen.

Rozemarijn van Bruchem-Visser, internist ouderengeneeskunde en coördinator van de Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen: “Het is vooral niet de bedoeling om de behandeling bij de arts weg te halen. De oplossing ligt vaak bij waardegedreven zorg: wat telt voor deze patiënt in zijn leven?”

Perspectief

In het eerste gesprek op de polikliniek staan de patiënt en zijn leven en perspectief centraal: wat vindt hij echt belangrijk, hoe is de thuissituatie, wat wil hij wel, en wat wil hij niet. Daarna vindt er een multidisciplinair overleg plaats, waaraan de verwijzend arts, Van Bruchem-Visser en andere betrokken behandelaars deelnemen. In het MDO zit ook een ethicus.

Na het MDO volgt weer een gesprek met de patiënt en zijn naaste over de mogelijke opties. Uiteindelijk beslissen de patiënt en zijn behandelaar samen over het te volgen traject.

Lees het hele verhaal op NFU Kwaliteit van Zorg.

Reacties