Q-dossier Uitkomstgerichte zorg

Uitkomstgerichte zorg geeft patiënt een stem

Om de stem van de patiënt te horen, zijn uitkomstindicatoren belangrijk. Natuurlijk de klinische uitkomsten,  maar vooral ook de uitkomsten voor de patiënt. PROMs en PREMs zijn hierbij onmisbaar. Ervaringen, tips en tools verzameld in het eerste Q-dossier.