Q-dossiers

Uitkomstgerichte zorg

Om de stem van de patiënt te horen, zijn uitkomstindicatoren belangrijk. Natuurlijk de klinische uitkomsten,  maar vooral ook de uitkomsten voor de patiënt. PROMs en PREMs zijn hierbij onmisbaar.

Naar het Q-dossier met ervaringen, tips en tools

Samen beslissen

Iedere patiënt of cliënt verdient een stem bij zijn behandeling. Toch worden nog lang niet alle patiënten en cliënten gehoord.

Naar het  Q-dossier vol informatie over samen beslissen