Home Tags KiZ

KiZ

Organisatie

‘Flightsimulator voor de zorg’ vergroot begeleidingscapaciteit

Het Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en Triple Motion Media werken aan een ‘flightsimulator voor de zorg’. Hiermee kunnen studenten op een innovatieve manier zorghandelingen oefenen: het Virtual Learning Lab. Studenten zijn zo sneller en beter voorbereid op stages, zonder dat het beslag legt op de beperkte begeleidingscapaciteit bij de zorginstellingen. Een oplossing voor de capaciteitsproblemen bij het opleiden in de zorg.
Organisatie

De robot zorgt samen met de mens, niet in plaats van

Gedreven door het steeds nijpender wordende personeelstekort investeren organisaties in de gezondheidszorg in robots en andere technologische oplossingen. Zeehondje Paro is een graag geziene gast in veel ouderenzorg-instellingen, en zorgrobot Zora assisteert bij lessen in lichamelijke beweging. Wat robottechnologie anders maakt dan vorige generaties van technologische vernieuwing is dat er een sociale interactie plaatsvindt tussen de robot en de cliënt – en dit was tot nu toe bij uitstek het domein van de mens. Tegelijkertijd maken de sociale vaardigheden van de huidige generatie robots ze juist ook geschikt om in te zetten in de zorg. En gaan zij het arbeidsmarktprobleem oplossen?
Organisatie

E-health als oplossing voor de overspannen zorgarbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt van de gezondheidszorg staat sterk onder druk. De immer stijgende zorgvraag als gevolg van de bevolkingssamenstelling, in combinatie met de krapte en hoge uitval op de arbeidsmarkt leiden onherroepelijk tot problemen in de gezondheidszorg. De COVID-19 crisis heeft de reeds hoge werkdruk verder doen toenemen, en het effect hiervan in de vorm van het inhalen van uitgestelde zorg, neemt voorlopig niet af. Veel mensen zien e-health als een belangrijke oplossing voor de problemen op de arbeidsmarkt door doelmatigere zorgprocessen. Is e-health een belangrijk medicijn voor de arbeidsmarktproblemen in de zorg?
Organisatie

Samenwerking in de regio Rijnmond: ‘Als we niets doen gaat het helemaal mis’

Veel mensen denken dat het oplossen van je arbeidsmarktprobleem betekent vechten om het schaarse personeel in de regio. En dus voor de neus van je collega-instellingen schaarse werknemers wegkapen. Niets van dat alles in de regio Rijnmond. Hier staat samenwerken centraal bij het oplossen van het arbeidsmarktprobleem. Een interview met  Jacqueline Stuurstraat, directeur van deRotterdamseZorg
Organisatie

Het belang van goed werkgeverschap: De casus Deventer Ziekenhuis

Goed werkgeverschap is cruciaal in de strijd tegen arbeidsmarkttekorten. Het Deventer Ziekenhuis is door hun medewerkers al twee keer beoordeeld als Beste werkgever (World-class Workplace). Waarom? Dat vertellen ze hieronder.
Meten van uitkomsten en kosten

KiZ special Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg: tijd voor de patiënt geeft ruimte voor verbetering, maar wie deelt de lakens uit?
Meten van uitkomsten en kosten

Hoe goed is mijn zorginstelling?

Keuze-informatie voor het beste ziekenhuis of revalidatiecentrum is door corona relevanter dan ooit. Volgens schatting van de NZa wachten nog steeds tussen de 100.000 en 200.000 patiënten op een behandeling door uitgestelde zorg. Voor patiënten is het belangrijk om te weten wat de wachttijden zijn per ziekenhuis en in welk ziekenhuis of revalidatiecentrum ze het beste terecht kunnen voor een behandeling of operatie.
Patiëntperspectief

Waarde voor de patiënt door regie bij de huisarts

Door een toename van hartritmestoornissen in de populatie is er de laatste jaren sprake van een progressieve zorgvraag binnen het samenwerkingsverband Hartnet Noord-Nederland. In dit samenwerkingsverband werken huisartsen via de Groninger Huisartsen Coöperatie en Huisartsen Zorg Drenthe samen met de tweede- en derdelijns ziekenhuizen in de regio Groningen en Drenthe.
Organisatie

Gluren bij de buren

Hoe een cursus over waardegedreven zorg verschillende centra bij elkaar een kijkje in de zorg gaf.
Organisatie

Samen op weg naar de veiligste zorg in 2030

De kwaliteit van de zorg in Nederland staat in de top 5 van de wereld. Toch blijkt uit de cijfers over vermijdbare schade in de zorg dat er nog veel vooruitgang te boeken is. Zorgmedewerkers zijn er zelf ook van overtuigd dat er op het gebied van patiëntveiligheid nog veel te verbeteren valt. Ondanks alle inzet, betrokkenheid en motivatie van zorgpersoneel, wetenschappers, verzekeraars, beroeps- en belangenverenigingen, fabrikanten en overheid, werken de partijen nog steeds langs elkaar heen.