Home Tags KiZ

KiZ

Organisatie

De drie-vragen-methode: vermindering van emotionele belasting van verpleegkundigen tijdens covid-19

Annemarie de Vos, projectleider verpleegkundig leiderschap en wetenschap, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, en Cindy de Bot, docent verpleegkunde en senior onderzoeker, Avans Hogeschool, sprongen tijdens de eerste coronagolf bij in respectievelijk IC- en thuiszorg. Zij ervoeren daar de enorme impact van het werken tijdens de crisisperiode op de emotionele belasting van zorgpersoneel. Ze onderzochten of de 'drie-vragen-methode' een effectief hulpmiddel is om elkaars emotionele welbevinden in de gaten te houden.
Organisatie

Fit door de Nacht: ‘Het gaat om het eigen maken van nieuwe routines en gewoontes’

Het project ‘Fit door de Nacht’ bevordert gezond gedrag van zorgmedewerkers tijdens een nachtdienst – en daarmee hun welzijn. Claire van der Weegen, adviseur binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en één van de kartrekkers van het project stelt: “Het was meer geaccepteerd dat iemand wegging om te roken dan om powernap te doen, dat zien we nu langzaam veranderen."
Organisatie

De invloed van waardegedreven zorg op de werkbalans van zorgprofessionals

Waardegedreven zorg heeft niet alleen invloed op de patiënt. Ook de zorgprofessional wordt geconfronteerd met veranderingen. Zorgorganisaties spelen een grote rol om waardegedreven zorg tot positieve ervaringen te maken. Veerle van Engen deed onderzoek naar werkbalans van zorgprofessionals wanneer waardegedreven zorg wordt geïmplementeerd. 
Organisatie

KiZ special: Werken in netwerken

Werken in netwerken… het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend: samenwerken rondom patiëntengroepen, samenwerken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, samen uitwisselen en leren… wie is er anno nu níet verbonden aan een netwerk of deelnemer aan een samenwerkingsverband? In deze special geeft de redactie van Kwaliteit in Zorg beschouwingen over, goede voorbeelden van en randvoorwaarden voor werken in netwerken.
Organisatie

De zorg vernetwerkt. In gesprek met Marius Buiting

We worden steeds ouder en chronische aandoeningen stapelen zich. Nu burgers zich bovendien geëmancipeerd hebben door de brede toegang tot onderwijs en informatie via bijvoorbeeld internet en epd’s, wordt van de organisatie van zorg iets anders verwacht. Oude structuren van doorontwikkelde organisaties die gericht zijn op zelfbehoud, verantwoording en efficiëntie voldoen niet meer: de vernetwerking zal daarom onherroepelijk doorzetten, aldus Marius Buiting.

‘Elke patiënt moet zorg op de juiste plek krijgen, met optimale kwaliteit’

In het hele land werken zorgprofessionals samen met en voor patiënten om de zorg te verbeteren. Hoe? Door te werken in netwerken. Eline Schiks, beleidsadviseur bij de Federatie Medisch Specialisten, geeft in de KiZ special Werken in netwerken enkele voorbeelden.

Werken in effectieve netwerken voor gebruik van kennis uit onderzoek

Maatschappelijke kennisbenutting van onderzoek en innovatie staat hoog op de agenda. Duurzame samenwerkingsverbanden zijn daarvoor cruciaal. Maar hoe weet je of de samenwerking daadwerkelijk leidt tot effectief gebruik van kennis uit onderzoek in praktijk, beleid en onderwijs? ZonMw is als gebruiksgerichte onderzoeksfinancier zeer benieuwd naar het antwoord op deze vraag en zoekt uit ‘wat, hoe en waarom werkt’ in netwerken.

Leren in netwerken

Leren is ontmoeten en elkaar spreken. Juist in de ontmoeting met anderen ontstaat de ruimte om uit te wisselen, te begrijpen en daarmee het proces om je gedachtes, ideeën en overtuigingen bij te stellen of aan te passen. In een netwerk met allerlei verschillende mensen die zich bezig houden met implementeren en veranderen, kan je ontmoetingen vinden en ze creëren; kan je leren. Misschien is leren in netwerken daarom wel de manier om te implementeren en op te schalen…

Evalueren van integrale netwerkpsychiatrie

Mensen met een zorgindicatie ernstige psychiatrische aandoening ervaren gedurende lange tijd een complexe kluwen aan psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet meer te ontwarren is wat welke problematiek in stand houdt. Om de kwaliteit van de samenwerking in het netwerk te evalueren is er in de wijk Ruwaard in Oss onderzoek gedaan naar de onderlinge samenwerking voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Validering en kennisdeling

Vijf internationale lessen van corona voor de langdurige zorg

Het coronavirus heeft de langdurige zorg in binnen- en buitenland het afgelopen anderhalf jaar hard getroffen. De vraag of Nederland daarbij effectief heeft gehandeld in vergelijking met andere landen is lastig te beantwoorden. De sterfte- en infectiecijfers zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Elk land omschrijft de langdurige zorg op een eigen manier en de registraties verschillen sterk. We kunnen wel iets zeggen over de maatregelen die overal zijn genomen en de lessen die we daaruit kunnen trekken over hoe in de toekomst beter om te gaan met epidemieën of pandemieën.