Home Tags KiZ

KiZ

Organisatie

Zonder verpleegkundigen geen waardegedreven zorg

Verpleegkundigen zijn terug te vinden in alle lijnen en lagen van zorgorganisatie. Desondanks worden ze nog (te) vaak niet betrokken bij ontwikkelingen of veranderingen in de zorg waaronder waardegedreven zorg.
Meten van uitkomsten en kosten

Dankzij PEM kunnen ziekenhuizen patiëntervaringen uitwisselen en vergelijken

Steeds meer topklinische en algemene ziekenhuizen stappen over op de Patiëntervaringsmonitor (PEM), een gestandaardiseerde vragenlijst op basis van internationaal onderzoek. Met deze methodiek is het mogelijk om patiëntervaringen te benchmarken met andere ziekenhuizen, wat de zorg verbetert.
Organisatie

KiZ special: Veerkrachtige zorgprofessionals

Het toenemende tekort aan zorgpersoneel en de extreem zware omstandigheden van de coronacrisis zorgen voor uitputting, stress, slaapproblemen en burn-out bij zorgprofessionals. Het water staat ze aan de lippen. Een hoog ziekteverzuim is het gevolg en dit vraagstuk ligt op de tafels van menig managementteams en bestuurders. We zien nog niet direct een uitweg, dus besloten we om over belastbaarheid, welzijn van personeel en veerkracht het thema te maken van deze KiZ-special.
Organisatie

De call for action voorbij

Wat is nodig voor bevlogen medewerkers, hoe kunnen de energiebronnen in het werk bijdragen aan bevlogenheid, moeten we naast de aandacht voor de veerkracht van het individu niet overgaan tot lokaal herontwerp van zorgprocessen? En wat zijn lopende initiatieven als het gaat om veerkracht en belastbaarheid? Dat en meer kwam aan bod tijdens een bijeenkomst van de NFU over de veerkrachtige professional. 
Organisatie

De drie-vragen-methode: vermindering van emotionele belasting van verpleegkundigen tijdens covid-19

Annemarie de Vos, projectleider verpleegkundig leiderschap en wetenschap, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, en Cindy de Bot, docent verpleegkunde en senior onderzoeker, Avans Hogeschool, sprongen tijdens de eerste coronagolf bij in respectievelijk IC- en thuiszorg. Zij ervoeren daar de enorme impact van het werken tijdens de crisisperiode op de emotionele belasting van zorgpersoneel. Ze onderzochten of de 'drie-vragen-methode' een effectief hulpmiddel is om elkaars emotionele welbevinden in de gaten te houden.
Organisatie

Fit door de Nacht: ‘Het gaat om het eigen maken van nieuwe routines en gewoontes’

Het project ‘Fit door de Nacht’ bevordert gezond gedrag van zorgmedewerkers tijdens een nachtdienst – en daarmee hun welzijn. Claire van der Weegen, adviseur binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en één van de kartrekkers van het project stelt: “Het was meer geaccepteerd dat iemand wegging om te roken dan om powernap te doen, dat zien we nu langzaam veranderen."
Organisatie

De invloed van waardegedreven zorg op de werkbalans van zorgprofessionals

Waardegedreven zorg heeft niet alleen invloed op de patiënt. Ook de zorgprofessional wordt geconfronteerd met veranderingen. Zorgorganisaties spelen een grote rol om waardegedreven zorg tot positieve ervaringen te maken. Veerle van Engen deed onderzoek naar werkbalans van zorgprofessionals wanneer waardegedreven zorg wordt geïmplementeerd. 
Organisatie

KiZ special: Werken in netwerken

Werken in netwerken… het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend: samenwerken rondom patiëntengroepen, samenwerken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, samen uitwisselen en leren… wie is er anno nu níet verbonden aan een netwerk of deelnemer aan een samenwerkingsverband? In deze special geeft de redactie van Kwaliteit in Zorg beschouwingen over, goede voorbeelden van en randvoorwaarden voor werken in netwerken.
Organisatie

De zorg vernetwerkt. In gesprek met Marius Buiting

We worden steeds ouder en chronische aandoeningen stapelen zich. Nu burgers zich bovendien geëmancipeerd hebben door de brede toegang tot onderwijs en informatie via bijvoorbeeld internet en epd’s, wordt van de organisatie van zorg iets anders verwacht. Oude structuren van doorontwikkelde organisaties die gericht zijn op zelfbehoud, verantwoording en efficiëntie voldoen niet meer: de vernetwerking zal daarom onherroepelijk doorzetten, aldus Marius Buiting.

‘Elke patiënt moet zorg op de juiste plek krijgen, met optimale kwaliteit’

In het hele land werken zorgprofessionals samen met en voor patiënten om de zorg te verbeteren. Hoe? Door te werken in netwerken. Eline Schiks, beleidsadviseur bij de Federatie Medisch Specialisten, geeft in de KiZ special Werken in netwerken enkele voorbeelden.