Geïntegreerde zorg

Hoe Positieve Gezondheid en Samen Beslissen elkaar verrijken

In persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om de vraag: wat doet ertoe voor jou? Dat geldt bij zowel Positieve Gezondheid als Samen Beslissen. Maar hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? Welke winst valt er te behalen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Vilans heeft het vraagstuk verkend en deelt de conclusies.
Geïntegreerde zorg

Model Vilans verbetert zorg aan kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld dat moet zorgen dat minder ouderen in een spoedsituatie bij een huisartsenpost of SEH terechtkomen.

Zes voordelen van integrale zorg

Integrale zorg vraagt om een andere manier van organiseren om de cliënt echt centraal te zetten. Samenwerkingsverbanden zullen steeds vaker individuele organisaties overstijgen. Zes voordelen van de nieuwe werkwijze.
Geïntegreerde zorg

Vilans onderzoekt rol van waarden bij integrale zorg

Waarden vormen een gezamenlijk vertrekpunt voor de ontwikkeling en verbetering van integrale zorg. Onderzoekers van Vilans hebben 23 onderliggende waarden van integrale zorg ontwikkeld en gedefinieerd.
Geïntegreerde zorg

Kwetsbare ouderen vaak verkeerd doorverwezen

Op de eerste hulp en bij de huisarts ontbreekt vaak de kennis over wat kwetsbare ouderen nodig hebben aan zorg. Hierdoor worden deze ouderen vaak onterecht verwezen naar een eerstelijnsverblijf (ELV) in verpleeghuizen. De ouderen worden hierdoor onnodig verplaatst en houden deze bedden onnodig bezet.
Geïntegreerde zorg

‘Integrale aanpak niet altijd beste oplossing ouderenzorg’

Integrale zorg van kwetsbare ouderen verhoogt de werkbelasting van zorgverleners en verandert de situatie van mantelzorgers maar weinig. Positieve effecten zijn lastig vast te stellen. Benjamin Janse, nuanceert in zijn promotieonderzoek bij het Walcheren Integrale Zorgmodel de hoge verwachtingen van integrale zorg. Hij pleit voor meer realisme. De vraag is of integrale zorg de beste manier is om een doel te bereiken.

‘Je kunt geen mandaat geven voor integrated care’

Een van de grote puzzels rond geïntegreerde zorg is hoe de theorie in de praktijk toe te passen. Dat blijft een uitdaging in alle landen, zo blijkt tijdens de International Conference on Integrated Care.

Prangende vraagstukken in de verpleeghuiszorg

De verpleeghuissector heeft behoefte aan een onderbouwing van handelingswijzen, zodat betere kwaliteit van leven en zorg kan worden gerealiseerd. Het kennisprogramma Waardigheid en trots richtte zich hierop. Voor het kennisprogramma is in kaart gebracht welke vraagstukken binnen de verpleeghuizen leven die verdere onderbouwing of verdiepend onderzoek behoeven.

De puzzel van geïntegreerde zorg

‘Een topspecialist die werkt vanaf een eiland, is een gevaar voor de gezondheidszorg.’ Dat zei zorginnovator en medisch specialist Bas Bloem van ParkinsonNet op het International Congres on Integrated Care (ICIC) in Utrecht afgelopen week.

Vilans maakt opbrengsten vijf jaar Triple Aim openbaar

Vilans is de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor Triple Aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten.