Meten van uitkomsten en kosten

De uitdagingen van het implementeren van PROMs in de spreekkamer

Het gebruik van PROMs als instrument in de spreekkamer om samen met de patiënt beslissingen te nemen, is essentieel om patiëntgerichte en passende zorg te leveren, mits op de goede manier ingezet. Over het hoe daarvan werd op een door het Amsterdam UMC georganiseerd symposium van gedachten gewisseld. Er blijken nogal wat uitdagingen te zijn.  

Lotte Haverman: ‘Vragenlijsten worden lang niet altijd goed ingezet’

Lotte Haverman, GZ-psycholoog, sectiehoofd onderzoek pediatrische psychologie en PROMs in het Emma Kinderziekenhuis is een groot pleitbezorger van het gebruik van PROMs in de dagelijkse praktijk. Mits de vragenlijsten goed worden ingezet. “Daar zit vaak het grootste probleem.”
Financiering

Meetmodel helpt bij waardegedreven zorg rond Multipel Myeloom

Meetmodellen kunnen informatie geven over de bekostiging van zorg. Als onderdeel van het Citrienprogramma Waardegedreven Financiering (WGF) zijn daarom vier modellen ontwikkeld om de kwaliteit en kosten van waardegedreven zorg in kaart te brengen. Christine Bennink, projectleider en onderzoeker van het Erasmus MC, ontwikkelde daarvoor het meetmodel bij Multiple Myeloom. 
Patiëntperspectief
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Zeven projecten naar implementatie PROMs-kernset van start

De nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) moet samen beslissen en leren en verbeteren bevorderen. Om de ontwikkelde kernset ook daadwerkelijk in de zorgpraktijk te implementeren, financiert ZonMw zeven onderzoeken.

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.

IJsbergen omzeilen bij de implementatie van generieke PROMs

Hoe zet je de stap van ziektespecifieke PROMs naar generieke PROMs? Met welke praktijkuitdagingen krijg je te maken en hoe ga je daarmee om? Deskundigen leggen het uit.

‘Train gebruikers in de toepassing van PROMs en betrek ze vanaf het begin’

Door gebruik te maken van PROMs gaat de aandacht direct naar de juiste gebieden. Meer problemen worden door de zorgprofessionals herkend en bespreekbaar gemaakt. PROMs geven bovendien een efficiënter consult. Dat stelt psycholoog-onderzoeker Maud van Muilekom in een webinar van het Linnean Initiatief over PROMs. 

Met generieke meetschaal kunnen verschillende PROMs worden vergeleken

PROMs, vragenlijsten voor patiënten, zijn waardevol om de kwaliteit van zorg te beoordelen, maar het vergelijken onderling wordt moeilijker naarmate meer lijsten worden gebruikt. Een generieke meetschaal die als een thermometer scores omzet, kan uitkomst bieden.

Kernset generieke PROMs optimaliseert meten van uitkomsten

Om patiëntgerapporteerde uitkomsten beter te kunnen vergelijken, en niet voor iedere aandoening een nieuwe PROM te hoeven opstellen, is er een kernset generieke PROMs ontwikkeld vanuit het landelijke Programma Uitkomstgerichte zorg. De nieuwe set werd vorige week gepresenteerd op de Landelijke conferentie Generieke PROMs van de V&VN.
De Veranderaanpak, NVZ,

De Veranderaanpak: met hulp aan de slag met uitkomstgerichte zorg

Voor zorginstellingen die met uitkomstgerichte zorg aan de slag willen, is de Veranderaanpak in het leven geroepen. Via een uitleenconstructie van ambassadeurs en coaches ontvangen zorgprofessionals kennis en ondersteuning om van uitkomstgerichte zorg een succes te maken.