Meten van uitkomsten en kosten

Patiëntperspectief
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Zeven projecten naar implementatie PROMs-kernset van start

De nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) moet samen beslissen en leren en verbeteren bevorderen. Om de ontwikkelde kernset ook daadwerkelijk in de zorgpraktijk te implementeren, financiert ZonMw zeven onderzoeken.

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.

IJsbergen omzeilen bij de implementatie van generieke PROMs

Hoe zet je de stap van ziektespecifieke PROMs naar generieke PROMs? Met welke praktijkuitdagingen krijg je te maken en hoe ga je daarmee om? Deskundigen leggen het uit.

‘Train gebruikers in de toepassing van PROMs en betrek ze vanaf het begin’

Door gebruik te maken van PROMs gaat de aandacht direct naar de juiste gebieden. Meer problemen worden door de zorgprofessionals herkend en bespreekbaar gemaakt. PROMs geven bovendien een efficiënter consult. Dat stelt psycholoog-onderzoeker Maud van Muilekom in een webinar van het Linnean Initiatief over PROMs. 

Met generieke meetschaal kunnen verschillende PROMs worden vergeleken

PROMs, vragenlijsten voor patiënten, zijn waardevol om de kwaliteit van zorg te beoordelen, maar het vergelijken onderling wordt moeilijker naarmate meer lijsten worden gebruikt. Een generieke meetschaal die als een thermometer scores omzet, kan uitkomst bieden.

Kernset generieke PROMs optimaliseert meten van uitkomsten

Om patiëntgerapporteerde uitkomsten beter te kunnen vergelijken, en niet voor iedere aandoening een nieuwe PROM te hoeven opstellen, is er een kernset generieke PROMs ontwikkeld vanuit het landelijke Programma Uitkomstgerichte zorg. De nieuwe set werd vorige week gepresenteerd op de Landelijke conferentie Generieke PROMs van de V&VN.
De Veranderaanpak, NVZ,

De Veranderaanpak: met hulp aan de slag met uitkomstgerichte zorg

Voor zorginstellingen die met uitkomstgerichte zorg aan de slag willen, is de Veranderaanpak in het leven geroepen. Via een uitleenconstructie van ambassadeurs en coaches ontvangen zorgprofessionals kennis en ondersteuning om van uitkomstgerichte zorg een succes te maken.
Financiering

VBHC bij prostaatkanker scheelt uiteindelijk miljoenen

Waardegedreven zorgprojecten op het gebied van prostaatkanker kunnen op termijn flinke verbeteringen geven in de zorg én tot een miljoenenbesparing leiden. Dat verwacht Chris Bangma van het recent gestarte project ‘Uitkomstgerichte financiering in zorgpad prostaatcarcinoom.’

Santeon deelt uitkomsten om ontwikkeling reumazorg in stroomversnelling te brengen

Drie Santeon-ziekenhuizen werken samen aan het personaliseren en verbeteren van de reumazorg. Hiervoor verzamelen zij reallife data, worden uitkomsten met elkaar besproken en met lokale multidisciplinaire verbeterteams in gang gezet.

De implementatiereis van PROMs in het AVL

Anderhalf jaar geleden startte de pilot voor de implementatie van PROMs in de spreekkamer binnen de borstkanker- en melanoomzorg van het Antoni van Leeuwenhoek. Het credo: gewoon beginnen en onderweg verbeteren.