Meten van uitkomsten en kosten

Consortium bevordert samen beslissen in de wijkverpleging

Datagedreven wijkverpleging kan een gamechanger zijn in het bevorderen van de zelfredzaamheid en het beter afstemmen van de zorg. Hoewel er veel data in het elektronisch cliëntendossier voor handen is, ontbreekt het aan richtlijnen en een strategie. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht, dat zich inspant voor betere zorguitkomsten en het boosten van samen beslissen.

Monitor persoonsgerichte zorg toont wat patiënt verwacht

De monitor persoonsgerichte zorg van Vilans laat zien dat patiënten vaak andere dingen belangrijk vinden dan zorgverleners denken. Een kleine pilot bij huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen levert huisartsen al genoeg handvatten om de patiënt anders te benaderen.