Meten van uitkomsten en kosten

Beslisondersteunende software op IC Maasstad Ziekenhuis

De IC van het Maasstad Ziekenhuis maakt sinds deze maand gebruik van beslissingssoftware. Deze software voorspelt de kans op een heropname of overlijden en moet daarmee de druk op de IC verlagen. Het is het tweede Santeon ziekenhuis dat deze software in gebruik neemt.

Terughoudendheid geboden bij vergelijken prestaties artsen en ziekenhuizen

"De variatie in uitkomsten lijkt vaak veroorzaakt te worden door de patiënt zelf en niet door de arts of het ziekenhuis", zegt onderzoeker Nèwel Salet.
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Onderzoek: kwaliteitsregistraties leiden tot verbeterprojecten in ziekenhuizen

De uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties heeft tot veel verbeterprojecten geleid in de ziekenhuizen die ze gebruiken. Artsen in die ziekenhuizen gebruiken de informatie om hun resultaten in beeld te brengen. "Uitkomstinformatie is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg", concludeert SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties) na onderzoek.

Pijn, benauwdheid, angst en depressieve klachten nauwelijks gemeten bij laatste levensfase patiënt

Zorgverleners hebben wel aandacht voor angst of depressieve klachten bij patiënten in de laatste levensfase, maar registreren het nog niet gestandaardiseerd. Daardoor kan het effect van interventies moeilijk worden gemeten.

Steeds meer ziekenhuizen vergelijken uitkomsten via Codman Connect

Steeds meer ziekenhuizen gaan samenwerkingen aan om de zorg te verbeteren. Om dit te ondersteunen willen ze ook de uitkomsten van zorg kunnen vergelijken. 43 ziekenhuizen maken hiervoor inmiddels gebruik van Codman Connect, een functionaliteit van het Codman Dashboard van DICA.

Vaak niet mogelijk om behandeluitkomst tussen artsen te vergelijken

Het is vaak niet mogelijk om de behandeluitkomsten en -kosten tussen verschillende artsen te vergelijken doordat de variatie niet groot is en het aantal behandelingen soms te laag. Aan de andere kant is het wel mogelijk om de behandeluitkomsten en -kosten tussen ziekenhuizen te vergelijken die vaak ook grotere variaties laten zien, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door wetenschappers van de Erasmus School of Health Policy & Management.
Patiëntperspectief

Patiënten gaan beter gevoed operatie in door verpleegkundig advies

Patiënten gaan beter gevoed een operatie in als ze gericht advies van verpleegkundigen krijgen. Hierdoor blijven patiënten korter nuchter voor een operatie en hebben zij minder honger, dorst en hoofdpijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Harm van Noort van het Radboudumc.

IJsbergen omzeilen bij de implementatie van generieke PROMs

Hoe zet je de stap van ziektespecifieke PROMs naar generieke PROMs? Met welke praktijkuitdagingen krijg je te maken en hoe ga je daarmee om? Deskundigen leggen het uit.
De Veranderaanpak, NVZ,

De Veranderaanpak: met hulp aan de slag met uitkomstgerichte zorg

Voor zorginstellingen die met uitkomstgerichte zorg aan de slag willen, is de Veranderaanpak in het leven geroepen. Via een uitleenconstructie van ambassadeurs en coaches ontvangen zorgprofessionals kennis en ondersteuning om van uitkomstgerichte zorg een succes te maken.

Complicaties onder de loep in de Complicatiemonitor

Gebruikers van de Hospital Data Viewer (HDV) kunnen sinds eind december gebruik maken van de pilotversie van de Complicatiemonitor. Deze interactieve tool geeft inzicht in de aandoeningen die tijdens opname zijn ontstaan. HDV-gebruikers krijgen hiermee een ziekenhuisbreed inzicht in de resultaten en kunnen deze met een peergroup vergelijken.