Organisatie

ZiN introduceert interactieve hulp voor indicatorontwikkelaars

Zorginstituut Nederland lanceert een indicatortool. Met dit interactieve hulpmiddel worden partijen ondersteund bij de (door)ontwikkeling van hun kwaliteitsinformatie.

Kees Ahaus: ‘Bekostiging moet bovenaan de waardegedreven zorgagenda’

Hoe staat het met de waardegedreven zorg in Nederland? Wat moet er in dit nieuwe jaar concreet gebeuren? Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organisation bij Erasmus School of Health Policy & Management: "In veel verbeterteams weet men te weinig wat de echte kosten zijn. Dat moet veranderen."
Patiëntperspectief

Nivel: informatie over behandelingen en zorgaanbieders wordt vaak niet gebruikt

Onder patiënten is behoefte aan informatie over behandelingen en zorgaanbieders, maar toch wordt de beschikbare informatie vaak niet gebruikt, blijkt uit literatuuronderzoek van het Nivel. De meeste patiënten leunen bij het maken van een keuze sterker op het advies van de (huis)arts dan op andere informatievoorzieningen. 
Organisatie

Quickscan helpt focussen op alle domeinen van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg gaat verder dan het meten van uitkomsten. Om multidisciplinaire teams te ondersteunen, heeft Linnean de ‘Quickscan Waardegedreven Zorg’ mee helpen ontwikkelen. Een tool die zorgprofessionals en hun teams laat zien waar ze staan en waar verbeteringen op de zeven domeinen van waardegedreven zorg mogelijk zijn.
Organisatie

Floortje Scheepers: ‘We moeten meer in netwerkstructuren denken’

Hoe staat het met de waardegedreven zorg in Nederland? Wat moet er in dit nieuwe jaar concreet gebeuren? Floortje Scheepers, nieuwe voorzitter Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland: "We moeten zorgvuldig de tijd nemen voor het bedenken en opzetten van waardegedreven zorg in een gedeeld perspectief."
Patiëntperspectief

Drie aanbevelingen om samen beslissen bij terminale patiënten te verbeteren

Zorgverleners passen samen beslissen nog weinig toe bij palliatieve patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat zorgverleners een gevarieerd beeld hebben van wat samen beslissen precies inhoudt. “Dit duidt erop dat de methodiek niet goed geïmplementeerd is”, aldus de onderzoekers.

Consortium bevordert samen beslissen in de wijkverpleging

Datagedreven wijkverpleging kan een gamechanger zijn in het bevorderen van de zelfredzaamheid en het beter afstemmen van de zorg. Hoewel er veel data in het elektronisch cliëntendossier voor handen is, ontbreekt het aan richtlijnen en een strategie. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht, dat zich inspant voor betere zorguitkomsten en het boosten van samen beslissen.
Patiëntperspectief

‘Resultaat Samen Beslissen sneller zichtbaar dan verwacht’

Ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers herkent de campagne Samen Beslissen. Deze mensen geven vaker aan dat ze tijdens hun laatste afspraak de beslissing samen met hun zorgverlener namen. Ook geloven ze significant vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze dan de non-exposed groep.
Financiering

Maasstad sluit waardegedreven zorgcontracten af

Het Maasstad Ziekenhuis heeft met zijn vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW, een 'waardegedreven' zorgcontract afgesloten. Hierin staat de kwaliteit van zorg centraal. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd aan de kwaliteit van leven van patiënten, meldt het ziekenhuis.