Patiëntperspectief

Ict

Datavisualisatie kan toegespitster en scherper

Ook in de zorg is datagedreven werken steeds belangrijker. Grafieken, diagrammen, infographics mogen ter ondersteuning van data daarbij niet ontbreken. Maar datavisualisatie wordt niet altijd juist ingezet, zegt Sara Sprinkhuizen, data-analist en visualisator bij The Data Vision Lab, ‘Het is heel verleidelijk om alle beschikbare informatie visueel te vertalen, maar de boodschap daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien.’
Financiering

Extra geld voor onderzoek naar passende zorg

Het ministerie van VWS heeft extra geld uitgetrokken voor onderzoek naar passende zorg in de praktijk. Hiermee worden zes subsidierondes van bestaande programma’s bij ZonMw uitgebreid.
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: Sekse-specifieke beslishulp moet vrouwen met hartklachten helpen

Saskia Haitjema, arts-onderzoeker bij het UMC Utrecht, vertelt hoe een sekse-specifieke beslishulp daarbij gaat helpen en waarom een keuzehulp die vrouwen met hartklachten moet helpen op tijd naar de huisarts te gaan, belangrijk is. Waarom dit onderzoek? “Ieder jaar overlijden er bijna veertigduizend mensen, van wie de helft vrouwen, aan hart- en vaatziekten. Veel vrouwen […]

VIDEO: Zinnige infectiezorg

Financiële, sociale en logistieke drempels kunnen de toegang tot goede soa-zorg belemmeren. Het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) combineert e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement om deze drempels te verlagen.

DICA presenteert nieuwe kwaliteitsregistratie

DICA heeft een nieuwe kwaliteitsregistratie aan zijn portfolio mogen toevoegen, namelijk DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit). “Met deze registratie geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden”, aldus DICA.
Geïntegreerde zorg

Hoe waardegedreven is het Integraal Zorgakkoord?

‘Met dit akkoord willen we grote impact hebben op de zorg, en merkbare resultaten behalen voor iedere inwoner van Nederland’, schrijven de auteurs van het Integraal Zorgakkoord op pagina 22. Op dezelfde pagina maken ze een monitoringstructuur op de plannen wereldkundig op drie (!!!) verschillende niveaus.pdew
Geïntegreerde zorg

Nieuwe keuzehulpen voor samen beslissen in de ggz

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ lanceert drie nieuwe keuzehulpen voor de geestelijke gezondheidzorg. Het gaat om keuzehulpen bij opiaatverslaving, eetstoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten/aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK/ALK).qr
Patiëntperspectief

‘Artsen doen minder aan samen beslissen dan ze zelf denken’

Hoewel artsen en patiënten graag samen beslissen, gebeurt dat nu nog minder vaak dan gedacht. Artsen hebben training nodig om de stappen van samen beslissen te leren toepassen. Dit blijkt uit onderzoek van Ellen Driever van Isala. Zij promoveert op 14 september op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Organisatie

De waarde van zorgverleners: Quadruple aim

We kennen nu de Triple Aim – zie de twee vorige artikelen in deze serie. Maar er zijn volop redenen om aan de drie doelstellingen waarop dergelijke programma’s gemanaged worden, nog een vierde doelstelling toe te voegen: het verbeteren van de ervaring en beleving van het zorgpersoneel.

VIDEO: Zorguitkomsten in Zorgpad Prostaat Carcinoom

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg zorgt ervoor dat organisatie- en contractvormen waarin zorguitkomsten een rol hebben, naast elkaar gelegd worden om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet. In 2023 levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk. Het Zorgpad Prostaat Carcinoom is een van de 6 projecten die hieraan bijdraagt.