Validering en kennisdeling

Santeon ziekenhuizen verbeteren behandeling IBD

Santeon ziekenhuizen zorgen voor betere behandeling van IBD

De Santeon ziekenhuizen hebben de behandeling van chronisch inflammatoire darmaandoeningen gestroomlijnd en op onderdelen verbeterd.

Langdurige zorg neemt cliënt en zorgverlener onvoldoende mee in kwaliteitsbeleid

Aanbieders van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg nemen de ervaring van cliënten onvoldoende mee bij kwaliteitsmetingen. Cliëntenraden worden niet betrokken, terwijl dit wel een eis is in de kwaliteitskaders. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

DICA en IKNL tekenen voor doelmatiger verzamelen oncologische data

Het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) willen doelmatiger gaan werken bij het verzamelen van data voor de kankerzorg. Hiertoe hebben de twee organisaties een intentieverklaring getekend tijd het symposium van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).

DICA presenteert nieuwe kwaliteitsregistratie

DICA heeft een nieuwe kwaliteitsregistratie aan zijn portfolio mogen toevoegen, namelijk DICA galsteenlijden (Dutch Gallstone Disease Audit). “Met deze registratie geven we invulling aan de ambitie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om inzicht te gaan bieden in de kwaliteit van zorg rondom galsteenlijden”, aldus DICA.

DICA maakt de stap van ‘doktersdata’ naar ‘mensgerichte data’

DICA, de organisatie van 22 kwaliteitsregistraties van medisch specialisten, werpt zich op als verbindende partij in het zorgveld.

DICA maakt nieuwe organisatiestructuur en nieuwe bestuurder bekend

DICA maakt deze maand zijn nieuwe organisatiestructuur bekend. Bij de nieuwe structuur hoort ook een nieuwe bestuurder. Bente Jorritsma is per april voorzitter van de raad van bestuur. Huib Cense is aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht.

Heart4Data: van kwaliteitsregistraties naar lerend zorgsysteem

Nederland is dankzij de Nederlandse Hartregistratie (NHR) ver op het gebied van kwaliteitsregistratie in de hartzorg. Het nieuwe consortium Heart4Data wil nu de volgende stap zetten naar een lerend zorgsysteem door het faciliteren van registratiegebaseerd onderzoek.