Validering en kennisdeling

Knelpunten bij zorg voor kwetsbare ouderen door verschillen tussen protocol en praktijk

Door te kijken naar de verschillen in protocollen, ontstaan uit richtlijnen met betrekking tot kwetsbaarheid van oudere patiënten, is het mogelijk om het screeningsproces te verbeteren. Het Nivel en het Amsterdam Public Health (APH) research instituut onderzochten samen deze variaties tussen ziekenhuisafdelingen in de praktijk.