Validering en kennisdeling

Voorloper: Bespreken Uitkomst Zwangerschap met de Zwangere

Het BUZZ-project wil zwangere vrouwen meer inzicht geven in hun eigen situatie. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerd het gesprek met de zorgverlener aangaan en samen beslissen over de best passende zorg tijdens de zwangerschap en bevalling.