Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Vacature PIT kinderopvang & onderwijs

PIT kinderopvang & onderwijs heeft per 1 februari 2018 de positie beschikbaar van:

Directeur Kwaliteit & Personeel (0-7 jaar)
36 uur per week

Verantwoordelijk voor het integrale aanbod van kinderopvang en onderwijs van 0-7 jaar

Beschrijving van de organisatie:

‘Kinderopvang en Onderwijs samen’ – ‘Doen waarin je gelooft’

PIT kinderopvang & onderwijs bestaat twee jaar en is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ). PIT is met 400 medewerkers en 19 kleinschalige locaties dé christelijke, professionele en klantgerichte aanbieder van kinderopvang en basisonderwijs in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht. In Ridderkerk heeft PIT een kindcentrum voor speciaal basisonderwijs.

PIT biedt opvang in de vorm van dagopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang en christelijk basisonderwijs voor kinderen van 0-13 jaar. Wij bieden kinderen van 0 tot 13 jaar maximale kansen om zich te ontwikkelen met doorlopende ontwikkelingslijnen en boeiende dagprogramma’s waarin de leukste kinderopvang, inspirerend christelijk onderwijs, een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten en ondersteuning naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit onze normen en waarden begeleiden wij hen op stimulerende wijze bij het opgroeien. Zo bereiden wij kinderen voor op een sociaal, zelfstandig en kansrijk functioneren in de maatschappij van de toekomst.

Onze medewerkers bepalen met hun inzet, enthousiasme en deskundigheid iedere dag de kwaliteit van ons werk. Ze nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid en dragen zo optimaal bij aan het realiseren van onze doelen.

Voor ouders zijn we een professionele en vertrouwde partner op pedagogisch en onderwijskundig gebied. Onze ambitie is om de belangrijkste speler te zijn binnen de omgeving waarin onze kindcentra gevestigd zijn. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en nemen initiatieven. Om van elkaar te leren, te innoveren en continu te verbeteren, delen we kennis en kunde en werken we samen met mensen en organisaties rondom het kind.

Onze kindcentra opereren zelfstandig en zijn vrij om in relatie tot hun eigen doelgroep en omgeving beleid te voeren dat voortvloeit uit onze missie en visie. De professionele aanpak van onze medewerkers, de unieke, persoonlijke ontwikkeling van het kind en de samenwerking met de ouders staan daarin altijd centraal.

Functie:

Van de directeur kwaliteit & personeel (0-7 jaar) wordt verwacht dat hij/zij de strategische uitgangspunten die zijn vastgesteld, met als focus het beleid van het jonge kind, verder zal vormgeven in de dagelijkse uitvoering op de kindcentra. Een belangrijk speerpunt zal zijn de verdere integratie tussen kinderopvang en onderwijs binnen de doelgroep 0-7 jaar.

Kerntaak en verantwoordelijkheden:

Het mede leidinggeven (hiërarchisch of operationeel, direct en indirect) aan een organisatie van 400 medewerkers. (pedagogisch medewerkers, leerkrachten, stafmedewerkers, teamleiders en IKC-directeuren). De directeur is (mede)verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, financiële, marketing en personele doelstellingen van de organisatie, in het bijzonder in het organisatieonderdeel van 0-7 jaar. De directeur volgt relevante ontwikkelingen, levert input voor de koers van de organisatie en vertaalt vastgesteld beleid naar financiële en operationele doelstellingen.  Hij/zij heeft een scherp oog voor (inhoudelijke) kwaliteit, klantgerichtheid en professionele attitude van het management en medewerkers en voert hier mede een gericht en gedegen personeelsbeleid op. Hij/zij onderhoudt op structurele basis nauw contact met de betrokken externe stakeholders, zoals gemeente en inspecties kinderopvang en onderwijs.

Functie-eisen

Op de vacaturepagina van de website van Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang (www.hrkinderopvang.nl) vindt u het uitgebreide vacatureprofiel met de functie eisen.

Sollicitatieprocedure

Op de vacaturepagina van de website van Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang  (www.hrkinderopvang.nl) vindt u het uitgebreide vacatureprofiel met een toelichting op het bestuursmodel, de speerpunten en de functie eisen.

PIT kinderopvang & onderwijs heeft de werving en het voorselectietraject van deze vacature uitbesteed aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Bent u geïnteresseerd? Dan adviseren wij u het uitgebreide vacatureprofiel te lezen op de website van VH&L HR Kinderopvang (www.hrkinderopvang.nl) . We komen graag met u in contact als u voldoende aanknopingspunten herkent in het vacatureprofiel.  Wij vragen u om uw motivatiebrief samen met uw CV zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 23 oktober aanstaande te richten aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang, ter attentie van Margit de Lange o.v.v. “PITDPK01” via het e-mailadres sollicitatie@vanheklelieveld.nl.

Op vrijdag  27 oktober en woensdag  1 november 2017 vinden de eerste selectiegesprekken plaats op het kantoor van Van Hek & Lelieveld in Zoetermeer. De tweede gespreksronde met de eerste selectiecommissie van PIT kinderopvang & onderwijs vindt plaats op donderdag  9 november 2017. In verband met de planning van de procedure verzoeken wij u in uw motivatiebrief uw beschikbaarheid aan te geven voor deze dagen. Een derde gespreksronde vindt vervolgens plaats met een tweede selectiecommissie van PIT kinderopvang & onderwijs. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Uw vragen over de inhoud van de functie kunt u middels een e-mail bericht met uw contactgegevens richten aan Margit de Lange via het e-mailadres delange@vanheklelieveld.nl. Zij zal op een passend moment contact met u opnemen (na 10 oktober 2017).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs