Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Van enthousiaste VBHC-pilots naar daadwerkelijke organisatietransitie

Waarom blijven Value-Based Healthcare projecten vaak hangen in de pilotfase? Wat is er voor nodig om verbeterinitiatieven te versnellen en te borgen?

Op zichzelf staan

De meeste van deze Value-Based Healthcare (VBHC-)initiatieven die we in ziekenhuizen zien, ontstaan vanuit een drive van professionals om de zorg voor een specifieke patiëntgroep te verbeteren. Initiatieven blijven echter vaak op zichzelf staan en zijn slechts beperkt onderdeel van een breder veranderprogramma.

Op enkele uitzonderingen na blijft een concrete visie op VBHC en gerichte ziekenhuisbrede ondersteuning van initiatieven te vaak onderbelicht.

De meeste initiatieven komen op een bepaald moment tot een punt dat financiering, menskracht, (ICT-) faciliteiten en draagvlak in de organisatie nodig zijn om te versnellen. Blijft dit achterwege, dan is de kans groot dat het project verzandt in vertraging en frustratie. Het gevolg is dat opschaling van initiatieven en bredere uitrol vaak uit blijft.

Om daadwerkelijk een transitie te maken en de hele organisatie mee te nemen in de ambities op ketensamenwerking en sturen op patiëntuitkomsten, is concretisering van de VBHC-visie en -strategie onontbeerlijk. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Het benoemen van ambitie en strategie is één, het inrichten van randvoorwaarden, breed uitdragen en actief faciliteren van de uitvoering is minstens zo belangrijk.

Concrete ambities

Hoe werkt dat in de praktijk? Een mooi voorbeeld van deze aanpak, is die van een topklinisch ziekenhuis die koos voor een duidelijke koers: het leveren van ‘optimale zorg voor patiënten voor elke euro’. Vintura ondersteunde het ziekenhuis bij het opstellen van een nieuwe strategie.

Dit ziekenhuis vertaalde haar heldere visie door naar concrete ambities middels co-creatie. Ze organiseerde plenaire bijeenkomsten waarin ze interne en externe belanghebbenden vroegen mee te helpen de ambities voor de toekomst scherp te stellen. Dit leverde verrijkende inzichten op voor de nieuwe strategie. Ze kregen antwoord op vragen als: “Waarin moeten we ons écht onderscheiden?” en: “Hoe kunnen we nog beter samenwerken om optimale zorg te leveren voor de patiënt?”. Dit heeft geleid tot lange termijn ambities op strategische vragen, waarbij de VBHC-principes integrale ketensamenwerking, patiënt centraal en sturen op uitkomsten een centrale plek innamen.

Levende strategie

Vanuit deze ambities heeft het ziekenhuis zich concrete doelen gesteld om versnelling mogelijk te maken. Hierbij ging het concreet om het realiseren van strategische ziekenhuisbrede samenwerkingen, faciliteren van verschuivingen naar 1e lijn, financiering van vernieuwing en uniforme aanpak voor meten van en sturen op patiëntuitkomsten.

Tevens zijn trainingen georganiseerd voor projectleiders en teams om een groeiende groep ambassadeurs op te bouwen en de benodigde VBHC-mindset verder te verspreiden. Mede door deze aanpak, leeft de gekozen strategie inmiddels binnen én buiten de organisatie en bieden ze een vruchtbare voedingsbodem voor de opgestarte VBHC-pilots.

Het ziekenhuis heeft nu een strategie waarmee het de komende jaren succesvol kan blijven en haar patiënten optimale zorg kan leveren. Heldere ambities die worden gedragen in de organisatie. Door de grote betrokkenheid van medewerkers in het ontwikkelproces is de implementatie reeds gestart.

Versnellen en borgen in de organisatie

Als u als ziekenhuis de VBHC-strategie wilt borgen en de implementatie daarvan wil versnellen, dan biedt deze aanpak, van het opstellen tot het concretiseren van de VBHC-strategie, een goede basis.

Vintura zet haar VBHC-expertise en brede ervaring met organisatietransitie in de zorg graag in om u te ondersteunen om de kanteling naar waard gedreven zorg in uw organisatie te realiseren.
Denk hierbij aan het komen tot een levende (VBHC-)strategie en het inrichten van de benodigde randvoorwaarden om de transitie te versnellen (zie onze whitepaper ). Maar ook aan uitkomstgerichte zorgpadontwikkeling, ketensamenwerking, training en contractering. We starten altijd met open gesprek aan om goed te begrijpen welk doel u voor ogen heeft. Wilt u meer weten? Maak een afspraak met Koen Jansen (kjansen@vintura.com) of bel ons op 035 – 54 33 540.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.