Organisatie

Op reis door het zorgsysteem

De reis van twee gepensioneerden met heupproblemen door het zorgsysteem.

De ene wordt behandeld volgens het huidige systeem, de andere volgens VBHC-principes.Verschillen tussen de beide systemen helder in beeld gebracht.