Organisatie

Virtual Fracture Clinic 2.0 versnelt doorstroming botbreuken op SEH

Patiënten met een botbreuk of ander letsel die naar de SEH van OLVG West komen, doorlopen sinds maandag 6 april een verkort traject. Dit zorgt voor een enorme verbetering in de doorstroming van de SEH. Zo’n 30 procent van de SEH bezoekers bestaat immers uit patiënten met een (mogelijke) botbreuk.

Via een ‘fast-track’ proces op de SEH wordt de patiënt door een speciaal daarvoor vrijgesteld team behandeld. Hier krijgt de patiënt een gips, verband of afneembare brace.

Eenduidig behandelvoorstel

De eerstvolgende werkdag wordt de patiënt besproken in het special ingerichte team onder leiding van een medisch specialist. Vervolgens krijgt de patiënt telefonisch een eenduidig behandelvoorstel (wel of geen operatie), inclusief de afspraken voor de geplande controles.

Zorgpaden

Dit zorgt voor minder routinematige nacontroles. De wel  ingeplande controles vinden veelal via video- of telefonisch consult plaats. Het hele zorgproces is door middel van 41 zorgpaden (elk voor een type botbreuk) ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier EPIC. Dat zorgt voor minder variatie in beleid tussen artsen.

 

Reacties