WIKI

Concurrentie

Bewerken

Wil focus op het niveau van medische condities leiden tot groeiende patiëntwaarde, dan zal er concurrentie tussen zorgverleners moeten plaatsvinden op precies dat niveau.

Een stelsel gekenmerkt door concurrerende zorginstellingen zal eerder waardevermeerdering teweegbrengen dan een stelsel waarin de overheid de enige aanbieder is. Daarbij moet benadrukt worden dat de geografische reikwijdte van die concurrentiestrijd minimaal regionaal, maar bij voorkeur nationaal en zelfs internationaal is.

Dat begint met de mentale instelling van de zorgverleners. Artsen en hun team moeten hun risico-gecorrigeerde resultaten vergelijken met die van de beste vergelijkbare instellingen op minimaal nationaal niveau, in plaats van alleen met instellingen in de buurt. Zelfs voor spoedeisende en acute zorg, die over het algemeen dichtbij geleverd worden, is een regionaal of landelijk perspectief belangrijk.