WIKI

Routine Outcome Monitoring

Bewerken

Door middel van Routine Outcome Monitoring krijgen behandelaar en patiënt inzicht in het verloop van de klachten gedurende de behandeling, waardoor helder wordt of de desbetreffende behandeling positief resultaat heeft of niet.

In 2010 kreeg ROM een extra stimulans toen de uitkomstmetingen door de zorgverzekeraars werden ontdekt als een middel om inhoud te geven aan hun rol van hoeders van de kwaliteit van de zorg. De insteek was dat er informatie voor kwaliteitsmanagement beschikbaar zou komen op basis van ROM. In een bestuurlijk akkoord spraken zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar af dat ROM sector breed zou worden geïmplementeerd; een deel van de ROM-gegevens zou richting de zorgverzekeraars gaan (ONVZ, 2010). Voor het aggregeren van landelijke ROM gegevens werd door de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenvertegenwoordiging (LPGGZ, nu MIND) een stichting opgericht, Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Bron: Waardegedreven zorg in de GGZ, Edwin de Beurs