WIKI

Time driven activity based costing

Bewerken

Traditionele kostprijssystemen werden ontwikkeld voor  massaproductie-ondernemingen en steunen op het onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Robin Cooper en  Robert Kaplan beschreven in 1988 Activity Based Costing als een aanpak waarmee het probleem opgelost kan worden van de traditionele kostprijsberekening. In plaats van het gebruik van discutabele percentages bij de toewijzing van kosten, wordt bij ABC geprobeerd oorzaak en gevolg relaties te benoemen om kosten te verdelen.

ABC klinkt in theorie mooi, maar stuitte in de praktijk op veel kritiek vanwege zijn arbeidsintensieve en complexe karakter. Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) was vervolgens het antwoord van Kaplan en Anderson (2004; 2007) op de ABC-paradox. Het blijkt dat TDABC in essentie een tweetal nuances aanbrengt ten opzichte van ABC, de ene nuance heeft te maken met complexiteit, de andere met capaciteit.

Waar ABC begint met onderzoek waarin personeel wordt gevraagd welke activiteiten (en waarvoor, inclusief tijdschattingen) worden uitgevoerd, slaat TDABC deze stap over. Als eerste stap brengt het zorgteam de zorgpaden in kaart van een specifieke patientengroep.  De volgende stap bij TDABC is de bepaling van de praktische hoeveelheid capaciteit die per afdeling (resource pool) beschikbaar is. TDABC gaat daarbij niet uit van de theoretische honderdprocentbezettingsgraad, maar maakt nadrukkelijk een correctie voor zaken als overleg, pauzes, aankomst, vertrek, communicatie en training.

Kaplan benadrukt dat men niet te ‘gevoelig’ moet zijn voor kleine fouten bij deze correctie. De uitkomst is de praktische beschikbaarheid van een afdeling in minuten. Aangezien de totale kosten per afdeling bekend zijn, kan nu dus de kostprijs per praktisch beschikbare minuut worden bepaald. De volgende stap is te bepalen hoeveel tijd het kost om een bepaalde activiteit uit te voeren. Dit kan door interviews of directe observatie. Kaplan benadrukt dat men niet moet vragen naar het percentage van de tijd dat een medewerker denkt aan een bepaalde activiteit te spenderen, maar hoe lang het duurt om een bepaalde activiteit eenmalig uit te voeren. Vervolgens kan de kostprijs per activiteit berekend worden door de bovenstaande getallen met elkaar te vermenigvuldigen.

Bijdragen

Aan de uitleg van deze term hebben bijgedragen:

  • Auteur: Pien Naber   |   Bewerkingsdatum: 25 apr '18