WIKI

Zorgcyclus

Bewerken

Het volledige zorgpad voor de patiënt over de lange termijn dat hoort bij een bepaalde medische conditie. Van preventie en observatie tot behandeling, tot vervolgens lange termijn management van het ziektebeeld.

Een veelvoorkomend probleem in de levering van zorg en in klinisch onderzoek is een te korte tijdshorizon. De concurrentie in het signaleren en behandelen van medische condities moet plaatsvinden over de volledige zorgcyclus, niet op specifieke interventies of behandelingen.

De volledige zorgcyclus omvat veel meer dan die twee, namelijk ook preventie, monitoring van het ziektebeeld en lange termijn case-/ ziektemanagement. Er is plaats voor waardevermeerdering in elk aspect van de zorg, maar het potentieel voor waardevermeerdering wordt veel groter door de volledige zorgcyclus als uitgangspunt te nemen in plaats van bijvoorbeeld alleen een medische ingreep.